Skip to Main Content

Ex-Officio Manm Komisyon Konsèy la nan Manke

Dr. Stephen D. Nimer
Direktè, Sylvester Comprehensive Cancer Center

Alvaro J. Alencar, M.D.
Asosye Ofisye Chèf Medikal, University of Miami Hospital and Clinics

Sarah Christensen
Vis Prezidan Devlopman Medikal

Ramon Coto
Vis Prezidan, Chèf Ofisye Finansye, UHealth

Joseph Echevarria
Vis Prezidan Egzekitif pou Afè Sante ak Ofisye Chèf Egzekitif, UHealth

Henri R. Ford, M.D., M.H.A.
Dwayen ak Ofisye Chèf Akademik, Miller School of Medicine

Erin Kobetz, Ph.D., M.P.H.
Senior Associate Dean pou Disparite Sante

Nipun Merchant, M.D.
Chèf Ofisye Chirijikal, University of Miami Hospital and Clinics/Sylvester Comprehensive Cancer Center and University of Miami Hospital

Craig Moskowitz, M.D.
Doktè nan Chèf pou Liy Sèvis nan nkoloji

Lazara Pagan
Vis Prezidan Associate ak Chèf Administratif Ofisye nan Liy Sèvis nan Onkoloji UHealth
Pwovizwa Asistan Vis Prezidan ak Direktè Asosye pou Administrasyon

Dipen Parekh, M.D.
Chèf Ofisye Operasyon, University of Miami Health System

Alan Pollack, M.D., Ph.D.
Asistan Direktè, Sylvester Comprehensive Cancer Center