Skip to Main Content

Lidèchip Rechèch

DirektèStephen D. Nimer, M.D.
Direktè
Pwofesè, Depatman Medsin ak Biyochimi & Biyoloji Molekilè


Direktè AdjwenAlan Pollack, M.D., Ph.D.
Direktè Adjwen (Enterim)
Pwofesè ak Prezidan, Depatman Onkoloji Radyasyon


Sèvis OnkolojiLazara Pagan
Vis-Prezidan Adjwen ak Ofisye Administratif an Chèf, Sèvis Onkoloji Sylvester UHealth

Craig Moskowitz, M.D.
Doktè an Chèf pou Liy Sèvis Onkoloji nan Sylvester Comprehensive Cancer Center, Pwofesè, Depatman Medsin


Direktè AdjwenKerry Burnstein, Ph.D.
Direktè Adjwen, Edikasyon ak Fòmasyon
Pwofesè, Depatman Famakoloji Molekilè ak Selilè

J. William Harbour, M.D.
Direktè Adjwen, Syans Fondmantal
Pwofesè ak nome Prezidan Dr. Mark J. Daily, Depatman Oftalmoloji

Erin Kobetz, Ph.D., MPH
Direktè Adjwen, Syans Popilasyon ak Disparite Kansè
Ko-Lidè Program Kontwòl Kansè
Pwofesè, Depatman Medsin ak Biyochimi & Syans Sante Piblik

Nipun Merchant, M.D.
Direktè Adjwen, Rechèch Translasyonèl
Pwofesè ak Chèf Divizyon, Depatman Chiriji

Jonathan Trent, M.D., Ph.D.
Direktè Adjwen, Rechèch Klinik
Pwofesè, Depatman Medsin

Barbara Vance, Ph.D., CRA
Direktè Adjwen, Administration


Lidè PwogramMaria E. Figueroa, M.D.
Ko-Lidè Pwogram Epijenitik Kansè
Pwofesè asosye, Depatman Jenetik Imen

Ramin Shiekhattar, Ph.D.
Ko-Lidè Pwogram Epijenitik Kansè
Pwofesè ak Chèf Divizyon, Depatman Jenetik Imen

Wael El-Rifai, M.D., Ph.D.
Ko-Lidè Pwogram Biyoloji Timè
Pwofesè ak Vis Prezidan Adjwen, Depatman Chiriji