Skip to Main Content

Kiyès Nou Ye

Biwo Sensibilisation ak Angajman

Sylvester's Office of Outreach and Engagement (SOOE) te etabli an 2016, gen pou l objektif pou elimine fado kansè nan tout sid Florid, ki gen ladan Broward, Miami-Dade, Monroe, ak konte Palm Beach.

Pou asire ke priyorite Community Outreach and Engagement (COE), ki gen ladan pèspektiv kominote a, antre nan tout aspè nan aktivite Sant, ekip Sylvester Office of Outreach and Engagement (SOOE) travay nan bidireksyon ak pati konsène kle nan kominote a, ki gen ladan yo. Komite Konsiltatif Kominotè Sant lan (CAC), pou konprann bezwen lokal yo ak fason pou pi byen adrese li atravè syans tradiksyon kolaborasyon. Resous done Sant devlope yo enfòme tou konsantre SOOE, tankou platfòm vizyalizasyon done, SCAN360, ak/oswa done sosyo-demografik ak risk kansè yo rasanble pa machin mobil rechèch ak sansibilizasyon kominotè Sant lan, yo konnen kòm Veyikil ki chanje jwèt. (GCVs), ki fèmen twou vid ki genyen nan edikasyon kansè, tès depistaj, ak opòtinite rechèch atravè SoFL. Tou de SCAN360 ak GCV yo te repwodui pa lòt sant kansè deziyen NCI bay benefis anpirik yo pou aliman dosye rechèch yon sant ak bezwen CA epi reflete lidèchip Sylvester nan kondwi efò COE nan peyi a.

Lè w travay ak ekip ak patnè Sylvester yo, SOOE an kapab jwenn yon foto pi klè sou fado kansè nan Sid Florid epi aprann kijan pou matche bezwen lokal yo ak opòtinite rechèch.

Kontakte nou

Telefòn: 305-243-1120
Imèl: gamechanger@miami.edu

Lòt Inisyativ Sylvester

Ankèt Sylvester yo ap pran yon wòl lidèchip tou nan fòme politik nan tout eta a ak inisyativ nkoloji mondyal yo. Pou plis enfòmasyon, tanpri vizite: