Skip to Main Content

We're Ready to
Care for You.

Whether you have already visited one of our facilities for cancer care since the onset of COVID-19 or not, we want you to know that we have implemented many new guidelines to keep you and our employees safe.

Se sèl Sant Kansè Ekselans nan Sid Florid la.

A University of Miami Hospital and Clinics Facility.

icon--our-doctors

Doktè Nou yo

Konekte ak ekip doktè ak chèchè nou yo ki renome entènasyonalman.

icon--clinical-trials

Esè Klinik

Nan Sylvester, pasyan yo gen aksè ak plis opsyon trètman ak plis esè klinik pou kansè pase pi fò lopital ki nan sidès Etazini.

icon--clinical-trials

Rechèch

Plis pase 300 doktè ak chèchè ki fokis ou kasè ap chanje dekouvèt syantifik jounen jodiya yo an trètman pou demen.

George Fetko Rides Dolphins Cancer Challenge

“Yo sove lavi m, m rekonesan anpil. Lè w gade w wè tout moun sa yo la ak mayo Team Hurricanes yo sou yo vrèman demontre enpak travay w ap fè a.”

DCC Sylvester Dolphins Challenge

Nou se Sylvester Comprehensive Cancer Center

CORAL GABLES       CORAL SPRINGS       DEERFIELD BEACH       MIAMI KENDALL       PLANTATION       HOLLYWOOD

LOKASYON

Navige Eksperyans
Sylvester w la

Aprann Plis

Fason Pou Jere Sante Sou entènèt San Okenn Strès

Aprann Plis