Skip to Main Content
Photo of specialized teams

Ekip espesyalize
k ap travay ansanm
pou ou

Doktè ak chèchè Sylvester ki renome nan lemonn kolabore pou bay nouvo terapi ak tretman pou kansè espesifik ou a.

Photo of advanced therapies

Devlope
terapi ki pi avanse
pou ou

Kòm sèl sant kansè Sid Eta Florid deziyen nan NCI, ekspè Sylvester yo dirije devlopman dènye terapi pou kansè ou a.

Photo of unique treatments

Elaborasyon inik
plan tretman
pou ou

Ekip ki trè espesyalize nan Sylvester devlope plan swen ki pi adapte ak efikas pou chak pasyan.

Se sèl Sant Kansè Ekselans nan Sid Florid la.

A University of Miami Hospital and Clinics Facility.

icon--our-doctors

Doktè Nou yo

Konekte ak ekip doktè ak chèchè nou yo ki renome entènasyonalman.

icon--clinical-trials

Esè Klinik

Nan Sylvester, pasyan yo gen aksè ak plis opsyon trètman ak plis esè klinik pou kansè pase pi fò lopital ki nan sidès Etazini.

icon--clinical-trials

Rechèch

Plis pase 300 doktè ak chèchè ki fokis ou kasè ap chanje dekouvèt syantifik jounen jodiya yo an trètman pou demen.

George Fetko Rides Dolphins Cancer Challenge

“Yo sove lavi m, m rekonesan anpil. Lè w gade w wè tout moun sa yo la ak mayo Team Hurricanes yo sou yo vrèman demontre enpak travay w ap fè a.”

DCC Sylvester Dolphins Challenge

Nou se Sylvester Comprehensive Cancer Center

AVENTURA       CORAL GABLES       CORAL SPRINGS       DEERFIELD BEACH      DORAL FT. LAUDERDALE       HOLLYWOOD      KENDALL       MIAMI       PLANTATION

LOKASYON

Mizajou Vizitasyon & Enfòmasyon sou kouvèti vizaj

Vizitè yo se yon pati enpòtan nan rekiperasyon yon pasyan. Nou akeyi sipò ou bay epi nou kontan ou fè pati vwayaj swen sante moun ou renmen an.

    

Navige Eksperyans
Sylvester w la

Aprann Plis

Fason Pou Jere Sante Sou entènèt San Okenn Strès

Aprann Plis