Skip to Main ContentSansibilize ak Angajman Kominotè

Se yon efò kominotè pou minize risk kansè ak bon tretman. Aprann konnen efò Sylvester ap fè pou l sansibilize moun ki rete atravè Sid Florid ak pou bati yon rezo swen ki depase fontyè n.


Edikasyon & Fòmasyon

Nan yon anvivonman fòmasyon ki rich, nou bati wout pou nouvo dekouvèt ak ankouraje devlopman etidyan pou yo tounen chèchè ak klinisyen eksepsyonèl.