Skip to Main Content

Istwa Pasyan

Pataje istwa w

Istwa tout moun enpòtan e nou ta renmen tande pa w la! Kòm yon pasyan kansè, sivivan, moun k ap bay swen, manm fanmi oswa zanmi, nou konprann ke kansè te gen enpak sou ou nan plizyè fason, e sa a se yon platfòm ki gen entansyon defann fòs kolektif nou yo ak enspire espwa.

Si w se yon sivivan Sylvester Comprehensive Cancer Center, nou t ap onore si w ta pataje istwa w avèk nou tout.

Pataje istwa
Mother and daughter walking