Skip to Main Content

Navige Eksperyans Sylvester w la

Aprann Plis

UHealth nan pla men w

Navige eksperyans konplè w la pandan w ap itilize aplikasyon UHealth nou an avèk teknoloji oryantasyon (wayfinding). Resevwa oryantasyon tou-a-tou soti nan lokal kote w ye aktyèlman an pou vin nan fasilite p anou an, direksyon sou ki kote pou w pake, ak yon rapèl ki kote w pake – tout dirèkman nan telefòn smatfòn ou an.

Avèk aplikasyon Uhealth ou ka tou:

 • Gade dosye medikal ou yo
 • Jwenn aksè ak rezilta tès ou yo
 • Reranpli preskripsyon
 • Pran yon randevou
 • Jwenn lokal ki tou pre w
 • Chache doktè UHealth
 • Jwenn espesyalis UHealth
 • Aprann ekipman ki nan Sant Medikal Lennar Foundation
Telechaje Kounyeya

Ap Vini Byento sou Aplikasyon UHealth la

Oryantasyon (Wayfinding) pou:
 • Tour UHealth & Garaj Pakin (UHealth Tower & Parking Garage)
 • Sant Kansè Konplè Sylvester (Sylvester Comprehensive Cancer Center)
 • Enstiti Je Bascom Palmer
 • Garaj Pakin Bilding Rechèch Klinik
UHealth Wayfinding Graphic

Jwenn aksè ak Uhealth vin pi fasil kounyeya, jis telechaje aplikasyon MyChart la mam App Storeou Google Play.

Download on App Store  Download on Google Play

Pwoblèm Medikal Ijan

Tanpri pa itilize Aplikasyon Mobil UHealth (UHealth Mobile App) pou voye mesaj ki mande atansyon ijan. Pou ijans medikal, tanpri rele 911. Pou pwoblèm medikal ijan, kontakte klinik doktè w la.