Skip to Main Content

Firefighter Cancer Initiative (Inisyativ Kansè Ponpye)

Firefighter Cancer Initiative sant Sylvester Comprehensive Cancer Center a ap travay ak depatman ponpye atravè eta Florid pou l pi byen konprann risk ponpye yo ekspoze avèk yo ak kijan yo ka redui risk sa yo. Klike sou videyo pi ba a pou w ka aprann plis.

Remèsiman: Apwopriyasyon # 2373A Eta Florid (Envestigatè Prensipal Dr. Erin Kobetz) te fè avèk sant Comprehensive Cancer Center Sylvester a nan University of Miami Miller School of Medicine pou sipòte travay sa avèk grent National Institute of Occupational Health and Safety (NIOSH) K01-OH010485 Caban-Martinez (PI).

Logo for Total Worker Health with tagline