Skip to Main Content

Edikasyon

Pwogram Onkoloji Global & Entènasyonal Sylvester a baze sou kreyasyon opòtinite edikasyonèl pou patnè nan Amerik Latin nan ak Karayib la, kidonk amelyore vizibilite pou aktivite rechèch ak swen pasyan Sylvester yo.

Kòman:

 • Opòtinite edikasyon Enteryè
  • Pwogresyon pwogram bous ak obsèvatè ki deja ekziste
  • Kreyasyon pwogram mini-bous ak preseptora
 • Opòtinite edikasyon Eksteryè
  • Pwofesora an Vizit
  • Konferans a distans
  • Konsèy timè Entènasyonal