Skip to Main Content

Kontak

Pwogram Onkoloji Global & Entènasyonal nan Sylvester rasanble fakilte, chèchè-bousye (fellow), chèchè, enfimyè, ak administratè pou sipòte pwojè atravè Amerik Latin ak Karayib la.

Kontak

Dr. Gilberto de Lima Lopes
Direktè Medikal pou Pwogram Entènasyonal
Direktè Adjwen pou Global Onkoloji
Imèl: Glopes@med.miami.edu
Telefòn: 305-243-1086

Stephanie Pavolini, MAIA
Manadjè Pwojè, Pwojè Onkoloji Global & Entènasyonal
Imèl: s.pavolini@umiami.edu
Telefòn: 305-243-4510