Skip to Main Content

Swen Pasyan

Sylvester gen angajman pou l enkouraje devlopman aktivite pou kontwole kansè ki baze sou resous nan zòn nan.

Kòman:

  • Lè nou ofri international patients pasyan entènasyonal nou yo yon eksperyans ekselan, pasyan Entènasyonal yo benefisye klinik Menm Semèn nan epi yo gen opsyon yon dezyèm opinyon ou konsiltasyon ak distans avèk youn nan manb fakilte nou yo
  • Lè nou ekipe patnè entènasyonal nou yo avèk konesans pou yo devlope pwòp sèvis kansè pa yo pandan n ap konsidere kontrent resous ki disponib nan LMIC