Skip to Main Content

Istwa Pasyan

Pataje istwa w

Istwa tout moun enpòtan e nou ta renmen tande pa w la! Kit ou se yon pasyan kansè, sivivan, moun kap bay swen, manm fanmi oswa zanmi, kansè gen enpak sou ou nan plizyè fason. Tanpri pataje istwa w avèk nou ak kijan Sylvester Comprehensive Cancer Center te fè yon diferans nan lavi w.

Pataje istwa
Mother and daughter walkingTresha Barrett

Tresha Barrett | Sivivan kansè

Pandan tout eksperyans mwen te trete ak kansè nan tete, mwen reyalize te gen konsistans nan swen.

Tresha Barrett

Pandan tout eksperyans mwen te trete ak kansè nan tete, mwen reyalize te gen konsistans nan swen. Mwen te resevwa tretman nan Sylvester main, Kendall, ak Lennar Medical Center. Nan chak kote, anplwaye a ak ekip medikal yo te toujou akeyan. Mwen te fè pifò tretman nan lokal Kendall, e tout moun te konnen non mwen. Yo te mande sou pitit fi mwen an, ki te ale nan kolèj yon ti tan apre mwen te kòmanse chimyoterapi. Ak tout pasyan yo te genyen, sa te chofe kè m pou yo konnen m!

Mwen santi ke Sylvester bay yon seri opsyon tretman ak sèvis depi dyagnostik jiska sivivan. Gen plizyè esè klinik ki disponib sitou lè pwosedi tradisyonèl yo pa yon opsyon. Anplis de sa, gen sèvis gratis tankou akuponktur!

Tresha Barrett

Sivivan kansè

Jorge Calil
Jorge Calil

Jorge Calil

Antanke yon sivivan kansè 3 fwa nan Etap 4 lenfom Hodgkin ak moun k ap resevwa transplantasyon selil souch an 2016, mwen te vrèman beni dèske m te gen opòtinite pou m trete isit la nan vil mwen an nan UM Sylvester Comprehensive Cancer Center. Mwen te pase tout bagay sa yo! Tès san, CTs, analiz pou bèt kay, byopsi ( kolòn vètebral, pwatrin,& mwèl), transfizyon, radyasyon, chimyo, transplantasyon selil souch ak atravè tout sa, fanmi UM Sylvester te la pou mwen ak fanmi mwen.

Atravè tout tretman mwen an & divès kalite rechute mwen yo, mwen pa janm pèdi lafwa mwen nan Bondye, nan fanmi mwen, ak nan nouvo fanmi UM Sylvester mwen. Akòz bèl eksperyans mwen nan UM, mwen te gen onè pou m ede lòt sivivan yo ak moun k ap bay swen yo atravè Pasyan nou an. & Konsèy Konsiltatif Fanmi & anpil lòt opòtinite volontè ak sipò. Mwen refere anpil zanmi & fanmi bay UM Sylvester epi tann anpil lòt.

Ke Bondye beni ou menm, fanmi ou, e ke Bondye kontinye beni "NOU" UM Sylvester Cancer Center Family🙏🏻

Mèsi!!!

Jorge Calil

Sivivan kansè

Juan Davila

Juan Davila

Nan mwa me 2018, Doktè Lossos nan Sylvester Comprehensive Cancer Center, te dyagnostike m ak Lymphoma Follicular avanse – kansè a te gaye nan tout kò mwen eksepte sèvo a. Se te kòmansman yon batay 3 ane ak kansè epi apre yon transplantasyon mwèl zo, mwen te rive nan remisyon. Onkològ yo, Doktè Lossos ak Doktè Lekakis, te ale pi lwen pase pou fè eksperyans mwen konfòtab pandan lit mwen ak chimyoterapi anpil ak efè segondè terib. Yo te vin fè pati fanmi mwen, swen ak atansyon sou detay, te fè yo fè tout konfyans mwen. Ekip sipò a, ki gen ladann lòt espesyalis tankou Sikyat, Nitrisyonis, Terapis Fizik, Sikològ, pami lòt moun, ansanm ak enfimyè yo, te kreye bon anviwònman k ap pran swen pou mwen jwenn fòs pou m bat maladi a.

Menm nan pwen ki pi ba mwen lè mwen te sou pèdi kay mwen an, Sylvester te vin pote sekou. Sant lan te deziyen yon travayè sosyal pou travay avèk Èd Legal Miami-Dade pou jwenn yon avoka ki vle reprezante m gratis pou l rezoud pwoblèm legal mwen yo pandan m ap kontinye tretman an. Mwen te beni ak Avoka Jason Bloch, ki te asire m pa pèdi kay mwen an, ki te ban m fòs pou m konsantre sou tretman an. Si mwen pa t 'gen sipò adisyonèl sa a, estrès nan pèdi kay mwen pandan tretman an ta touye m'. Ekip Sylvester te mete ansanm pou pran swen mwen an, te bay yon apwòch holistic pou asire ke mwen te gen tout mwayen pou m siviv non sèlman lanmò, men tou malè ki pi ordinal ki afekte sivivan kansè yo: lit ekonomik yo pa travay pandan ak apre tretman an. Mwen pa janm rankontre yon lòt lopital tankou Sylvester Comprehensive Cancer Center – yo vrèman sousye anpil pou repare lavi pasyan kansè yo.

Juan Davila

Sivivan kansè

Candela Gonzalez
Candela Gonzalez

Candela Gonzalez

Mwen pa janm vrèman reyalize ki jan lavi ka konplètman chanje lannwit lan. Lè m te deplase senk ane de sa, mwen te trè eksite pou m kòmanse yon lavi isit nan Miami, men nouvo lavi sa a te vin tounen yon defi enpòtan.

Nan 2017, a 14 ane fin vye granmoun, mwen te dyagnostike ak AML Lesemi nan yon etap trè avanse. Mwen te oblije kòmanse tretman touswit e anvan mwen te konnen li, mwen te nan kabann lopital mwen pa t gen okenn lide sou sa ki pral rive apre. Apre kèk seri tretman chimyoterapi, nan mwa me 2018, gras a jenerozite enkwayab yon donatè ki pa gen rapò, mwen te fè yon transplantasyon mwèl zo. Kòm ou ka imajine, tout pwosesis sa a siyifi yon chanjman radikal nan lavi chak jou mwen. Li te mande pou yo te pase mwa nan yon kabann lopital, apèn kapab mache, ak ale nan operasyon inonbrabl. Men, malgre tout bagay, mwen te toujou gen sipò nan fanmi mwen, zanmi, doktè, ak enfimyè, e mwen konnen mwen pa t 'kapab fè li san yo pa yo. Doktè, enfimyè, ak tout ekip medikal la te avèk mwen pandan tout bagay sa yo, e menmsi lavi m te kenbe pandan dezan, mwen pa t janm poukont mwen.

Eksperyans lavi sa a te chanje pèspektiv mwen anvè lavi e li te anseye m ke tan kap vini an pa sèten, e prezan an se yon kado vre. Sa a se mwen kounye a, jwi chak moman nan lavi a, espere ke nan fason mwen jwenn ede lòt moun ak eksperyans sa a ak aprantisaj.

Candela Gonzalez

Sivivan kansè

Danielle Hodapp
Danielle Hodapp

Danielle Hodapp

Onkològ Sylvester mwen an, Doktè Weiss, te jwenn mwen lè mwen te plis bezwen li. Mwen te resevwa dyagnostik kansè mwen a 2 am nan ER la apre mwen te ale nan doulè nan do. Mwen te pè ak akable epi mwen pa t 'konnen ki kote yo tounen vin jwenn. Swen konpasyon, konesans ak sipò mwen te resevwa nan premye reyinyon nou an te ban m espwa epi sove lavi m. An jeneral, mwen pa t 'kapab imajine ale nan tretman nenpòt kote ke Sylvester. Mwen te resevwa sipò ak konsèy estrawòdinè tou nan men patnè onkològ mwen an, Doktè Sabir. Tem nan swen konpasyon te pote pa anpil nan enfimyè yo ki te pote lajwa pandan yon tan fè nwa. Plizyè lokal yo te toupre kay mwen an, kidonk mwen pa t janm bezwen enkyete w sou orè tretman menm nan fen semèn nan. Ak sèvis adisyonèl yo tankou nitrisyon, terapi fizik, ak terapi masaj tout te sipòte m 'nan rekiperasyon mwen an.

Mwen se nèf mwa soti nan tretman ak pwospere! Mwen tounen fè bagay mwen renmen yo; Mwen te pran wòch k ap grenpe apre tretman an epi mwen jis fini premye monte 45' mwen an! San sipò kontinyèl Sylvester, mwen pa t ap kote mwen ye jodi a. Mwen trè rekonesan pou ekip tretman mwen an ak tout travay yo fè.

Danielle Hodapp

Sivivan kansè

Irma Infante
Irma Infante

Irma Infante

Doktè Hosein ak Doktè Livingston se te doktè ki pi pwofesyonèl ak swen mwen te janm rankontre. Tout ekip la te toujou trè itil ak renmen.

Mwen te chwazi UM paske mwen fè inivèsite a konfyans. Mwen te travay la pou plis pase 30 ane, epi li se tankou dezyèm kay mwen an. Eksperyans nan Sylvester se enkwayab. Se konsa, anpil ane nan rechèch ak swen pasyan fè yon diferans.

Tout bagay te chanje lè m te ale Sylvester. Sante mwen chanje. Mwen te yon pasyan kansè nan pankreyas etap 4, e kounye a, mwen pa gen kansè. Si w fè tout sa doktè di w nan Sylvester, ou gen yon gwo chans pou w fè byen. Rezon prensipal la se ke Sylvester gen pi bon ekip doktè, enfimyè, travayè sosyal, ak anplwaye medikal nan mond lan. Ou ka fè konfyans ekspètiz yo ak tretman yo. Avèk lafwa ak Sylvester, ou ka fè li.

Eksperyans mwen an jeneral se enkwayab. Yo te sove lavi m. Mwen isit la akoz glwa Bondye ak Sylvester. Ke Bondye toujou beni University of Miami.

Irma Infante

Sivivan kansè

Jake Kleppen

Jake Kleppen

Pwofesyonèl swen sante nan Sylvester Comprehensive Cancer Center yo pran swen, konpasyon, konesans, janti ak pasyan. Karakteristik sa yo ede anpil pandan tretman kansè, pitit gason m nan Jake, ki gen 8 an. Espesyalis lavi timoun yo reyèlman te fè tout efò yo pou fè chak randevou konfòtab pou Jake. Yo te pote kado ak aktivite pou Jake itilize pandan li te resevwa chimyo l 'yo. Li te ede l retire tèt li nan enkonfòtab la. Nou rekonesan anpil ak tout moun k ap travay nan Sylvester pou nivo swen ak konpasyon etonan.

Marisel Kleppen, manman pasyan an (Jake).

Annie Masi
Annie Masi

Annie Masi

Mwen te konkeri kansè nan tete nan Sylvester paske yo te ofri m swen konplè pa Onkolojist mwen Dr Carmen Calfa ansanm ak ekip ekselan li a. Mwen vrèman viv pi bon lavi mwen kòm yon sivivan akòz konesans yo, konpetans, rechèch, swen, ak jantiyès. Sylvester non sèlman fè chak pasyan santi yo tankou yon fanmi, yo vrèman se yon sant kansè konplè!

Annie Masi

Sivivan kansè

Teresa Ruiz
Teresa Ruiz

Teresa Ruiz

Vwayaj mwen an te kòmanse 11/2017 lè mwen te ale nan jinekolojist mwen an pou egzamen anyèl mwen an epi yo te di fwot Pap mwen an te montre selil kansè yo. Mwen te kontakte Sylvester Comprehensive Cancer Center Division of Gynecologic Oncology e mwen te ba mwen yon randevou ak Dr Joseph Pearson. Li te bay lòd pou plis tès epi li te detèmine wi, mwen te gen kansè nan matris. Okòmansman, mwen pa t 'kapab kwè ke sa a te rive. Mwen te panse li te trè sureèl, soti nan travay pou divizyon nkoloji jinekolojik pou vin yon pasyan.

Pandan tout eksperyans sa a, Doktè Joseph Pearson ak Doktè Lorraine Portelance te pi bon an. Mwen pa t 'kapab mande pou de pi bon doktè. Anplwaye yo ak enfimyè yo tout te itil anpil. Tretman mwen an te fini nan mwa mas 2018, e kounye a, mwen toujou nan remisyon. Mwen ta rekòmande Sylvester Comprehensive Cancer Center a nenpòt moun k ap pase eksperyans sa a. Swen an, ak volonte pou reponn nenpòt kesyon oswa enkyetid, li te jis etonan. Tout sa mwen gen pou di se, mèsi.

Teresa Ruiz

Sivivan kansè

Frank Young

Frank Young

Mwen santi mwen gwo! Absoliman Fabulous!!! Mwen santi mwen menm jan mwen te santi anvan dyagnostik la. Mwen santi mwen anbisyon te retounen ak konduit mwen antre nan byen imobilye epi jwi pastan mwen nan lapèch, vole dron, ak reparasyon ak pwogramasyon òdinatè. Tout plezi lavi mwen te tounen kounye a epi yo te retounen fwa 3, ak fwa sa a ak Objektif Siprèm!!!

Mwen sensèman rekonesan pou Ekip Siprèm rèv mwen an - Doktè Dr. Nkiruka, Ezenwajiaku (Dr. NK), Onkolojist mwen an, Dr. Aaron Wolfson, Radyològ mwen an, ak dènye men definitivman pa pi piti, Doktè Laurence Sands, Chirijyen mwen an. San yo pa 3 yo, plis pase chans, mwen pa t ap pale konsa ditou. Ki pi wo a gide chak nan sèvo/men yo pou pèmèt mwen bat dyagnostik kansè mwen an e pou sa mwen RENESESAN pou toutan!

Kisa sa vle di pou yon sivivan—Sa vle di, nimewo en, mwen ta dwe ankouraje moun ki poko fè tès depistaj ak dyagnostike ak kansè. Sa vle di tou ke mwen dwe yon koute sensè anplis ankouraje moun yo aksepte bagay ke doktè yo di kòm levanjil ak pran aksyon - IMEDYATMAN !!! Donk, pou mwen, pati aksyon an se pati ki pi enpòtan paske yon moun ka chita, etidye ak rechèch otan ke yon moun vle, men pa gen anyen ki pral rive sou yon plato pozitif jiskaske yon moun pran etap sa a. Tanpri, fè premye etap sa a kounye a! pa pran reta! Paske kontrèman ak yon sovtaj, lavi ou sove a ka pwòp ou a...

Rete branche pou Òganizasyon San Biwo mwen an, Liv ak kout fim sou vwayaj mwen ak kansè.

Frank Young

Sivivan kansè

  

Share Your Story

Please share your story with us and how Sylvester Comprehensive Cancer Center has made a difference in your life.