Skip to Main Content

Resous Istwa Pasyan yo

FAQ Istwa Pasyan yo

Konbyen rapidman istwa mwen an pral ajoute sou sit entènèt la? Paj 1
Èske w ap modifye oswa chanje istwa mwen an? Paj 1
Èske gen nenpòt rezon ou pa ta poste yon istwa sou sit entènèt la? Paj 1
Kouman yo pral itilize istwa mwen ak enfòmasyon mwen an? Paj 1
Konbyen tan istwa mwen an pral parèt sou sit entènèt la? Paj 1

Konsèy ekriti

 • Konsantre sou vwayaj inik ou oswa yon eksperyans espesifik pou enkli panse ou ak santiman ou.
 • Evite ekri sou sèvis kliyan. Kontakte nou olye de sa si ou gen pwoblèm ki mande atansyon imedya. Ou ka rele nou tou nan 305-243-HELP (4357) oswa voye yon imèl ba nou nan HeretoHelp@med.miami.edu.
 • Pa mete okenn enfòmasyon ki idantifye moun pèsonèlman, tankou non konplè.

Foto ak Videyo Konsèy

 • Mete yon foto gratis nan tèt ou pou akonpaye temwayaj ou.
 • Pa tache okenn foto ki mande yon dwadotè si ou pa genyen dwadotè sa a.
 • Imaj yo dwe omwen 500 piksèl nan lajè.
 • Ou ka anrejistre videyo sou telefòn ou, tablèt oswa òdinatè w.
 • Gen yon lyen ki disponib nan fòm temwayaj la ki pral pèmèt ou telechaje videyo a.

Kote:

 • Chwazi yon kote trankil ki limite a pa gen okenn bri background.
 • Evite espas ki gen yon eko enpòtan tankou yon gwo chanm vid. Pi piti, chanm meublé yo pi bon pou amelyore kalite son.
 • Opte pou chita san wou pou w rete sou kamera.

Mete kanpe telefòn ou / Kamera

 • Mete òdinatè w, telefòn, oswa kamera sou yon sifas ki estab ak/oswa Vrtilni.
 • Tire orizontal pou reflete yon ekran televizyon.
 • Pozisyon kamera nan oswa jis anwo nivo je pou w ap gade dirèkteman nan kamera a.
 • Chwazi yon background net san atik meditativ oswa dezord.

Ekleraj

 • Ekri pandan èdtan lajounen pou amelyore ekleraj.
 • Fè fas a yon fenèt ak/oswa lòt sous limyè. Ale lwen limyè anlè yo.
 • Mete ekleraj adisyonèl devan ou tankou yon lanp oswa yon limyè bag ki ka tache ak yon òdinatè oswa aparèy mobil.

Prezans Kamera

 • Gade nan lantiy kamera a omwen ofri kout je peryodik pou angajman otantik.
 • Limite itilizasyon men ou. Olye de sa deplase zepòl ou ak tèt ou nan yon fason kontwole pou plis enèji ak konpreyansyon emosyonèl.
 • Pran yon gwo souf epi detann. Se istwa w ke w ap pataje.
 • Sèvi ak ekspresyon vizaj pozitif pou montre santiman w. Ou ta ka enspire yon lòt pasyan.

 

  

Pataje istwa w

Tanpri pataje istwa w avèk nou ak kijan Sylvester Comprehensive Cancer Center te fè yon diferans nan lavi w.