Skip to Main Content

Istwa Pasyan

FAQ Istwa Pasyan yo

Konbyen rapidman istwa mwen an pral ajoute sou sit entènèt la? Paj 1
Èske w ap modifye oswa chanje istwa mwen an? Paj 1
Èske gen nenpòt rezon ou pa ta poste yon istwa sou sit entènèt la? Paj 1
Kouman yo pral itilize istwa mwen ak enfòmasyon mwen an? Paj 1
Konbyen tan istwa mwen an pral parèt sou sit entènèt la? Paj 1

Konsèy ekriti

 • Konsantre sou vwayaj inik ou oswa yon eksperyans espesifik pou enkli panse ou ak santiman ou.
 • Evite ekri sou sèvis kliyan.Kontakte nou olye de sa si ou gen pwoblèm ki mande atansyon imedya. Ou ka rele nou tou nan 305-243-HELP (4357) oswa voye yon imèl ba nou nan HeretoHelp@med.miami.edu.
 • Pa mete okenn enfòmasyon ki idantifye moun pèsonèlman, tankou non konplè.

Foto ak Videyo Konsèy

 • Mete yon foto gratis nan tèt ou pou akonpaye temwayaj ou.
 • Pa tache okenn foto ki mande yon dwadotè si ou pa genyen dwadotè sa a.
 • Imaj yo dwe omwen 500 piksèl nan lajè.
 • Ou ka anrejistre videyo sou telefòn ou, tablèt oswa òdinatè w.
 • Gen yon lyen ki disponib nan fòm temwayaj la ki pral pèmèt ou telechaje videyo a.

Kote:

 • Chwazi yon kote trankil ki limite a pa gen okenn bri background.
 • Evite espas ki gen yon eko enpòtan tankou yon gwo chanm vid. Pi piti, chanm meublé yo pi bon pou amelyore kalite son.
 • Opte pou chita san wou pou w rete sou kamera.

Mete kanpe telefòn ou / Kamera

 • Mete òdinatè w, telefòn, oswa kamera sou yon sifas ki estab ak/oswa Vrtilni.
 • Tire orizontal pou reflete yon ekran televizyon.
 • Pozisyon kamera nan oswa jis anwo nivo je pou w ap gade dirèkteman nan kamera a.
 • Chwazi yon background net san atik meditativ oswa dezord.

Ekleraj

 • Ekri pandan èdtan lajounen pou amelyore ekleraj.
 • Fè fas a yon fenèt ak/oswa lòt sous limyè. Ale lwen limyè anlè yo.
 • Mete ekleraj adisyonèl devan ou tankou yon lanp oswa yon limyè bag ki ka tache ak yon òdinatè oswa aparèy mobil.

Prezans Kamera

 • Gade nan lantiy kamera a omwen ofri kout je peryodik pou angajman otantik.
 • Limite itilizasyon men ou. Olye de sa deplase zepòl ou ak tèt ou nan yon fason kontwole pou plis enèji ak konpreyansyon emosyonèl.
 • Pran yon gwo souf epi detann. Se istwa w ke w ap pataje.
 • Sèvi ak ekspresyon vizaj pozitif pou montre santiman w. Ou ta ka enspire yon lòt pasyan.

  

Share Your Story

Please share your story with us and how Sylvester Comprehensive Cancer Center has made a difference in your life.