Skip to Main Content

Contact Us

If you have a medical emergency, please call 911.

Enfòmasyon Jeneral: 305-243-5302 oswa 877-243-1056
Randevou (Pasyan Aktyèl): 305-243-5302 oswa 877-243-1056
Nouvo Pasyan Kansè: 305-243-5302 oswa 877-243-1056
Fakti: 305-243-2900 oswa 866-506-6438
Braman Family Breast Cancer Institute: 305-243-7265 (Rechèch) oswa 305-246-4909< /a>(Klinik)
Sèvis Matching Esè Klinik: 305-243-2647
Fè don bay Sylvester (Devlopman): 305-243-9088
Travay: 305-243-6482
Asirans: 305-243-2031
Pasyan Entènasyonal: 305-243-9100 oswa 877-442-8676
Maketing: 305-243-8031
Relasyon Medya: 305-243-8219
Dosye Medikal: 305-243-5272
Relasyon Pasyan: 305-243-3820
Famasi: 305-243-5225 (Pasyan ekstèn) oswa 305-243-4281(Pasyan ki entène)
Rekòmandasyon Doktè: 305-243-5757 oswa 800- 432-0191
Gwoup Sipò: 305-243-4129
Sèvis Sipò pou Kansè: 305-243-4129