Skip to Main Content

Ar ak Medsin

Cancer Survivorship and Supportive Care

Randevou

Pou w aprann plis ou pran yon randevou, rele 305-243-4129 oubyen
305-243-8204.

Rechèch montre ke tou de pwosesis la ak pwodwi a nan kreyativite terapetik yo benefisye. Sèvi ak boza pou rezon ekspresyon, kreyatif, ak refleksyon ka diminye enkyetid ak estrès, amelyore atitid ou ak amelyore kalite lavi ak rezilta tretman lè w adrese bezwen fizik, sikolojik, sosyal ak espirityèl ou.

Ki sa ki terapi atizay

Terapi Atizay se yon sèvis sipò sante mantal entegre ki anrichi lavi moun, fanmi yo ak kominote yo atravè fè atizay aktif ak teyori sikolojik aplike nan yon relasyon sikoterapi (American Art Therapy Association, 2020).

Pwogram terapi Arts Kreyatif Sylvester Comprehensive Cancer Center ouvè pou tout moun, gratis, san okenn eksperyans anvan oswa konpetans atistik nesesè.

Terapis atizay nou an travay ak pasyan, sivivan, ak moun k ap bay swen ki soti nan tout gwoup laj ak orijin, pou bay sipò nan yon espas ki an sekirite, ki pa jije.

Pou kesyon sou terapi atizay nan Sylvester, tanpri kontakte Lindsey Weaver nan lxw743@med.miami.edu..

Ki jan Terapi Atizay travay

Sesyon terapi atizay nou yo santre sou moun epi yo gade diferan selon bezwen inik chak moun. Sèvi ak fè atizay vivan, apresyasyon atizay meditasyon, envit gide, ak diskisyon vèbal, terapis atizay nou an ka sipòte ou nan tout faz nan tretman ak sivivan. Rechèch ki baze sou prèv nan domèn nan demontre kijan terapi atizay ede rezoud pwoblèm, jwenn insight, ak amelyore byennèt jeneral.

Sèvis terapi Atizay yo enkli:

  • Sesyon yonn a yon sèl: Sesyon terapi atizay endividyèl nou yo ka gen yon enpak pozitif sou sante emosyonèl, ogmante konsyans sou modèl kognitif yo, epi ede w fè eksperyans yon sans koneksyon ak akonplisman. Patisipan yo ka chwazi pou yo pentire ak aquarelle oswa Acrylic, skultur ak ajil, resi ak tekstil, ak lòt mwayen, tout oryante pou gerizon ak byennèt.

  • Sesyon an gwoup:Nou fasilite sesyon terapi atizay gwoup sou entènèt ak an pèsòn, nou kenbe yon espas pou kominote, ekspresyon pwòp tèt ou, ak senpati. Sesyon yo swiv yon apwòch estidyo ouvè, kote patisipan yo ka chwazi penti, skultur, ekri, chat, oswa tou senpleman temwen pwosesis terapetik la ansanm.

  • Pwogram Writer-in-Residence: This Writing Wellse yon pwogram kolaborasyon ki dirije pa yon powèt pibliye ak ekspètiz nan atizay literè, nan kolaborasyon ak terapis atizay nou an. Writer-in-Residence ko-dirige yon seri redaksyon jeneratif pou atelye byennèt. Yo bay patisipan yo materyèl lekti ak èd pou ekriti.

Sèvis Sipò Kansè

Kontakte nou jodiya pou w ka aprann plis oubyen pran yon randevou.