Skip to Main Content

Kalite Lopital ak Mezi Sekirite Rezime

Rapò Kalite Lopital Kansè Egzanp PPS (PCHQR)

Konsènan Pwogram PCQHR la:
Sistèm Peman Pwospektiv (PPS)-Pwogram pou Rapò sou Kalite Lopital Kansè (PCHQR) te devlope dapre Seksyon 3005 Lwa sou Swen Abòdab (Lwa Piblik 111-148).

Pwogram PCHQR la gen entansyon ekipe konsomatè yo ak enfòmasyon sou kalite swen yo pou yo pran desizyon ki pi enfòme sou opsyon swen sante yo. Li gen entansyon tou pou ankouraje lopital ak klinisyen yo amelyore kalite swen pasyan ki entène yo bay benefisyè Medicare yo. Yon gwo pati nan pwogram nan sipòte amelyorasyon nan asire ke founisè yo konnen epi rapòte sou pi bon pratik pou etablisman respektif yo ak kalite swen yo.

Pou satisfè egzijans Pwogram PCHQR yo, Lopital Kansè ki Egzante PPS (PCH) yo oblije soumèt mezi kalite espesifik ki gen rapò ak Pwogram PCHQR bay Sant pou Sèvis Medicare ak Medicaid (CMS). Rapò obligatwa yo te kòmanse avèk ane detèminasyon peman 2014 pou Ane Fiskal la. Etablisman k ap patisipe yo dwe konfòme yo ak egzijans pwogram yo ki tabli nan FY 2013 IPPS/LTCH Final Rule, ki enkli rapò piblik sou pousantaj mezi yo sou Katalòg Done Founisè yo (PDC).

Aprann plis sou Mezi Kalite ak Sekirite Lopital.

Evalyasyon Sondaj Satisfaksyon Pasyan

Nou patenarya ak Press Ganey pou nou jwenn fidbak sou sèvis yo bay Pasyan nou yo.

Nou angaje nan pi wo estanda nan sèvis ekselans. Nou vle bay enfòmasyon yon pasyan bezwen pou fè yon chwa reflechi pou bezwen swen sante yo. Press Ganey te dirije endistri a nan ede òganizasyon transfòme eksperyans pasyan yo pou plis pase 30 ane.

Evalyasyon Satisfaksyon Pasyan an jeneral

HCAHPS Summary Star Rating

Aprann plis sou patnè nou an, Près Ganey.

USNWR Meyè Lopital Klasman

Etazini Nouvèl Pi bon Lopital yo klase lopital Ozetazini yo nan 15 espesyalite pou adilt yo ansanm ak lopital rekonèt pa eta, métro ak zòn rejyonal pou travay yo nan 21 pwosedi ak kondisyon ki pi plis.

Pou plis enfòmasyon sou klasman pèfòmans Lopital ak Klinik University of Miami, vizite U.S. Nouvèl & World Report's Best Lopital Rankings